فایل های مقدماتی رله زیمنس و نرم افزار DIGSI

1 – آشنایی با نرم افزار دیگزی – 35 صفحه

2- معرفی رله های زیمنس – 74 صفحه

3- جزوه آموزشی – 28 صفحه

4- معرفی رله های زیمنس – 52 صفحه

5 – هماهنگی حفاظتی در رله های زیمنس – 77 صفحه

جهت مشاهده تصویر این فایل ها اینجا کلیک نمایید.

By saeed