اموزش نرم افزار دیگزی با دوبله فارسی (DIGSI4)

 ویدیو های آموزشی به زبان مادری خصوصا برای کارهای تخصصی نقش بسیار اساسی در آموزش می توانند داشته باشند.از این جهت تیم رله و حفاظت ترجمه و دوبله تخصصی کلیپ های آموزشی  مربوط به نرم افزار دیگزی را جهت استفاده کاربران در صنعت تهیه نموده است.

بسته به تقاضا، ویدیو های بیشتری می گردند.

فیلم دوبله شده آموزش دیگزی – مقدماتی

فیلم دوبله شده اموزش دیگزی – حالت آنلاین

فیلم دوبله شده آموزش دیگزی – توابع تست و عیب یابی

فیلم دوبله شده آموزش دیگزی – توابع تست و عیب یابی –  تبادل و آرشیو اطلاعات در دیگزی Digsi