رله SEL-T400L

سریعترین رله حال حاظر برای حفاظت خطوط انتقال SEL-T400L این رله بر اساس زمان و امواج انتشاری نتیجه خطا عمل …

رله ديفرانسيل

رله حفاظتي ديفرانسيل كه در استاندارد ANSI با كد 87 مشخص مي شود، براساس مقايسه جريان ورودي و خروجي منطقه مورد حفاظت …