رله ديفرانسيل

رله حفاظتي ديفرانسيل كه در استاندارد ANSI با كد 87 مشخص مي شود، براساس مقايسه جريان ورودي و خروجي منطقه مورد حفاظت …

رله خطاي زمين

رله خطاي زمين در شبكه هاي زمين شده يعني شبكه هايي كه نقطه نول يا Neutral ترانسفورماتورها و يا ژنراتورهاي …

رله هاي ولتاژی

رله هاي ولتاژي معمولا تجهيزات مورد استفاده در يك شبكه الكتريكي براي كار در يك ولتاژ مشخصي طراحي شده اند. …

رله اضافه بار

معمولا هر مصرف كننده الكتريكي داراي توان مشخص و نامي است كه توسط سازنده تعيين مي گردد. در صورتي كه …

فيوز ها

فيوز ها قديمي ترين وسيله هاي حفاظتي مي باشند كه از ابتداي عمر شبكه هاي برق تا كنون مورد استفاده …