نویسنده: Saeed Roostaee

رله اضافه فركانس (over frequency relay) و رله افت فركانس (under frequency relay)

رله اضافه فركانس (over frequency relay) معمولاً در نيروگاهها مورد استفاده قرار ميگيرند چنانچه تعداد دور گردش ژنراتور زياد شود فركانس توليد بالا مي رود در اين شرايط رله اضافه فركانس…