نرم افزار دیگزی ۵ جهت پیکربندی رله های سیپروتک ۵ ( SIPROTEC5) بکار گرفته می شود. این نرم افزار دارای لایسنس های مختلف می باشد، لایسنس پریمیم کامل ترین لایسنس نرم افزار دیگزی می باشد.  این لایسنس بدون محدویت زمانی و توابع نرم افزار دیگزی 5 را فعال می کند.

تعداد محدودی لایسنس پریمیم تک کاربره دیگزی 5 موجود می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

 

 DIGSI 5

By saeed