رله حفاظتي در برابر زمان استارت طولاني

اين رله حفاظتي كه با كد 51LR مشخص مي شود، مخصوص الكتروموتورها بوده و عمدتاً براي حفاظت الكتروموتورهاي Medium Voltage مورد استفاده قرار مي گيرد . اين رله معمولا داراي دو  فانكشن حفاظتي است، يكي حفاظت در برابر زمين استارت طولاني و ديگري حفاظت در برابر قفل شدن روتور در حين كار دستگاه.
در حالت عادي هنگامي كه الكتروموتوري استارت مي شود، جريان استارت پس از گذشت زماني معادل زمان استارت الكتروموتور كاهش پيدا كرده و به ميزان نرمال خود مي رسد . اگر جريان استارت پس از گذشت زمان مورد نظر كاهش پيدا نكند، حاكي از وجود اشكال در سيستم مي باشد و رله حفاظت در مقابل زمان استارت طولاني در اين شرايط عمل نموده و مانع آسيب رسيدن به الكتروموتور مي شود. تنظيم جرياني اين رله معمولاً ميزان 50 % جريان استارت مي باشد، به شرطي كه از 1,3 برابر جريان نامي كمتر نباشد. در جريان هاي كمتر از اين مقدار رله عمل نكرده و حفاظت موتور به عهده رله اضافه بار گذاشته مي شود. تنظيم زماني اين رله بايد چند ثانيه اي بيشتر از زمان استارت در نظر گرفته شود.

از ديگر فانكشن هاي اين رله حفاظت در برابر روتور قفل شده است . روتور الكتروموتورها در موقع كار عادي خود ممكن است بنا به دلائلي كه عمدتا مكانيكي هستند قفل شده يعني حركت آن ها در داخل استاتور به سختي صورت گيرد . از جمله دلائل اين امر را مي توان جام كردن پمپ متصل به موتور، ايرادهاي پروسسي، خراب شدن بلبيرينگ موتور و … را نام برد . در اين حالت الكتروموتور جريان زيادي از شبكه م يكشد كه م يتواند باعث آسيب ديدن آن شود.

معمولا تنظيمات جرياني اين رله براي حفاظت در برابر روتور قفل شده، حدود 50 % جريان استارت موتور يا حداقل 1,3 برابر جريان نامي آن است . تنظيم زماني آن نيز معمولا در حدود نيم تا 1 ثانيه بوده كه اين ميزان كمتر از مقدار در نظر گرفته شده براي حفاظت در برابر زمان استارت طولاني است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *