تعاریف مختلف در سیستم قدرت و سیستم حفاظت

CT

چون جریان خطوط زیاد می باشد و نمی توان مستقیما آن را اندازه گرفت با استفاده از این دستگاه از جریان نمونه برداری میکنند.این دستگاه به صورت سری در مدار قرار می گیرد.همچنین برای ایزوله شدن شبکههای فشار قوی از سیتم های اندازه گیری و حفاظت از این وسیله استفاده می شود.


CVT

به موازات برقگير اين دستگاه نصب مي گردد و علتاستفاده آن براي سد كننده فركانس 50 هرتز براي سيستم مخابراتي و اندازه گيري ولتاژو محافظت براي رله ها مورد استفاده قرار مي گيرد و فرق آن باPT اين است كه پي تي فقط براي اندازه گيري و حفاظت مورد استفاده قرار مي گيرد.


PLC

روشی است که سیگنال های مخابراتی را از یک پست یا نیروگاه توسط خطوط فشار قوی ارسال کرده و در پست یا نیروگاه دیگر دریافت می کنند.


PT

چون ولتاژ خطوط زیاد می باشد و نمی توان مستقیما آن را اندازه گرفت با استفاده ازاین دستگاه از ولتاژ نمونه برداری میکنند.این دستگاه بهصورت موازی در مدار قرار می گیرد.همچنین برای حفاظتی که نیاز به نمونه ولتاژ مانندرله های ولتاژی مانند رله های اندر ولتاژ یا آور ولتاژ و رله دیستانس دارد استفادهمی شود.


REF رله

این رله مشابه رله دیفرانسیل می باشد و برای اتصالیهای فاز با زمین در داخل ترانس به کار می رود و به طور جداگانه در دو طرف ترانس نصب میشود.


SF6 كليد

كليدي كه در آن براي خاموش كردن جرقه ناشي از قطع و وصل از گازخاموش كننده ای استفاده مي شود كه آن گاز SF6 ناميده مي شود.


V.A

براینشان دادن قدرت ترانس از واحد ولت آمپر استفاده می شود.(توان ظاهري)
V.A.R
واحد اندازه گیری توان راکتیو میباشد.


استراکچر

استراکچر پایه های فلزی که نگهدارنده تجهیزات در پست میباشند.


آلارم

به محض عملکرد رله یا به وجود آمدن شرایط غیر عادی در مدار این دستگاه با به صدا در آوردن آژیر اپراتور را از وجود شرایط غیر عادی مطلع میکند.


آمپر

واحد اندازه گیری جریان آمپر می باشد.


آمپرمتر

برای اندازه گیری جریان از آمپرمتر استفاده می شود که این دستگاه به صورت سری در مدار قرار میگیرد.


اونت ركوردر

دستگاهي است كه وقايع وحادثه هارادر پست ها ثبت مي كند.


اينكامينگ

ورودي ترانس مي باشد.(خروجي اصلي ترانس كه كليه فيدرهاي خروجياز آن تغذيه مي شوند).


اینترلاک

برای جلوگیری ازمانور اشتباه معمولا بین سکسیونرها و بریکر چفت و بست مکانیکی یا الکتریکی قرار می گیرد. كه از آن به عنوان اينترلاك نام برده مي شود.


اینورتر

این دستگاه ولتاژ مستقیم را به متناوب تبدیل می کند. مورد استفاده آن برای مصارف اضطراری و پر اهمیت در پست می باشد.


باطری

به مجموعه ای از سلول ها که در آنها فعل و انفعالات الکتروشیمیایی قابل رفت و برگشت صورت می گیرد باطری می گویند که هر سلول متشکل از صفحات مثبت و منفی و ماده ای بنام الکترولیت که محلول از 8 قسمت آب و 3قسمت اسید سولفوریک غلیظ می باشد.


باطری خانه

محل قرار گرفتن باطري در پست را باطري خانه گويند.


برقگیر

به منظور حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها وتخليه آن ها به زمين از برق گير استفاده مي شود .اضافه ولتاژهائي كه در شبكه ايجاد مي شونديا ناشي از عوامل خارجي بوده نظير ساعقه ويا ناشي از اختلالات داخلي سيستم نظير– قطع ناگهان بار- سوئيچينگ- اتصال كوتاه،عدم تنظيم ريگلاتوري ولتاژوغيره. برقگیر در ابتدای پست وطرفين ترانس و در شبکه توزیع در ابتدای خط و درمسیر خط نصب می شود.


بریکر

کلید قدرتی است که در موقع لزوم جريان عادي شبكه و در موقع خطا جريان اتصال كوتاه وجريان زمين را سريع قطع نمايد این کلید قطع جریان را در یک فضای عایق انجام می دهد بنابراین این کلید می تواند در زیر بار قطع کند.


كپسول اطفاء حريق

كپسول هايي كه در پست نصب گرديده و در داخل آن موادخاموش كننده آتش مانند پودر و گاز مي باشد و براي خاموش كردن انواع آتش از آن استفاده مي شود.


پارالل کردن ترانس یا ژنراتور

یعنی موازی کردن دو ترانسفورماتور یا دوژنراتور با هم که هدف از پارالل کردن بالا بردن ضریب اطمینان شبکه و تعدیل بار بینخطوط و ترانس ها وژنراتورها و استفاده مناسب از قدرت و ظرفیت تجهیزات می باشد.


پست

محلی که در آنجا تبدیل ولتاژ انجام گرفته یا کلید زنی صورت میپذیرد.


پلاک ترانس

پلاکی است که بر روی ترانس نصب می شود و اطلاعاتی را درمورد ترانس از قبیل ضریب قدرت سیم بندی ترانس سال ساخت کشور سازنده ولتاژ وجریان نامی و…را نشان می دهد.


تپ چنجر

وسیله ای است که با تغییر دادن سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس می گردد. این وسیله بیشتر در طرف فشار قوی ترانس نصب میشود.


ترانس مصرف داخلی

برای مصرف داخلی پست(،روشنایی،شارژر،تغذیه رله ها و تجهیزات ارتباطات راه دور از اين ترانس) استفاده مي شود.


ترانس نولساز

بهمنظور ایجاد نقطه نول مصنوعی و در طرف مثلث ترانس ها و حفاظت ثانویه ترانس از ترانس نولساز استفاده می شود.


ترانسفورماتور

وسیله ای است که انرژی الکتریکی توسط القاء متقابل تبديل مي كنند و می تواند ولتاژ کم را به زیاد و بالعکس تبدیل نماید.


ترمومتر

برای اندازه گیری درجه حرارت از این دستگاه استفاده می شود


تستپلاك

ترمينال هايي است كه در مواقع تست و تنظيم رله ها مورد استفاده قرار ميگيرد تا نيازي به قطع بريكر نباشد.


استیک

وسیله عایقی است برای باز یا بستن فیوز کتد یا گراند سیار از آن استفاده می شود.


خازن

جهت بالا بردن ولتاژ،جهتجبران بار راکتیو كه در پستهاي فوق توضيع استفاده ميگردد.


خط انتقال

جهتانتقال جریان برق،جهت تبادل اطلاعات و جهت تبادل پیام با نصب سیستم PLC


ديسپاچينگ

مركز كنترل پستهاي انتقال و نيروگاهها ميباشد.(ثبت وقايع ايستگاه ها،فرمان قطع و وصل ،روئيت مقادير (جريان و ولتاژو…)).از وظائف آنهاست


دیزلخانه

جهت تامين مصرف داخلي پست در زماني كه پست بي برق شده باشد


دیفکت

در صورت به وجود آمدن اشكالي در تجهيزات جهت رفع عيب آن اين برگ تكميل و به گروه تعميرات ارجاع داده مي شود تا رسيدگي گردد و رفع عيب شود.


رادیاتور ترانس

مخزنی است که در آن آب یا روغن در حال گردش وجود دارد که در اثر گردش در رادياتور آب يا روغن خنک شده و باعث خنك شدن ترانس ميشود.


راکتور

به منظور کاهش ولتاژ شبکه در مواقع افزایش ولتاژ شبکه(غیر عادیشدن ولتاژ) از راکتورها که جذب کننده بار راکتیو هستند استفاده می گردد.( جهت کاهش ولتاژ).


رله استند بای

وقتی که یک اتصال زمین بر روی فیدرهای خروجی باقیمانده و حفاظت فیدرهای مذکور عمل نکند این رله به عنوان پشتیبان حفاظت ها عمل کرده وفرمان قطع را به طرف اولیه و ثانویه ترانس داده و باعث خارج شدن ترانس می شود.


رله بوخهلتس

این رله بین مخزن ترانس و کنسرواتور نصب می گردد.در اتصالی های شدید داخلي ترانس گازهای زیاد همراه با جهش روغن ایجاد شده که فشار حاصله در رله بوخهلتس باعث عملکرد رله و تریپ ترانس می شود.


رله تانک پروتکشن

برای حفاظت ترانس درمقابل اتصالی با بدنه از آن استفاده می شود.


رله جریان زمین

رله اي است که مانند رله جریان زیاد عمل می کند و اتصالی های فاز به زمین را تشخیص داده و عمل میکند.


رله جریان زیاد

وقتی که جریان ورودی رله از ستینگ آن بالاتر رود این دستگاه بدون تاخیر فرمان لازم را صادر می کند.


رله جهتی

از جنس رله های توانیمی باشند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ وجریان عمل می کند. مانند رله جریانتوان که برای جلوگیری کردن از موتوری شدن ژنراتور به کار می رود.


رله حفاظتی

دستگاهی که به طور خودکار جهت تشخیص خطا در شبکه، حس کردن خطا،نشان دادن خطا وفرمان جدا کردن بخش معیوب بکار می رود.


رله دیستانس

از لحاظ هر پست هرنقطه از شبکه دارای یک امپدلنس می باشد.که با به وجود آمدن خطا جای این نقاط درصفحه جابجا می شود باشناسایی جابجایی این نقاط می توان به خطا پی برد وآن راشناسایی کرد.این رله معمولا دارای سه ناحیه عملکرد می باشدو بر روي خطوط انتقال نصب ميگردد و نقطه اتصالي بوجود آمده بر روي خط را مشخص مي نمايد


رله دیفرانسیل

با نمونه برداری از جریانهای دو طرف ناحیه حفاظت شده و مقایسه آن بایک مقدار مشخص شده می تواند خطا را شناسایی و فرمان لازم را صادر کند.


رله ريكلوزر

اين رله بر روي خطوط نصب ميگردد تا درهنگام قطع در صورتي كه علت قطع گذرا و لحظه اي بوده بعد از مدت زمان تعريف شده روي آن فرمان وصل را به صورت اتوماتيك صادرنمايد.


رله فشار شكن

در صورتيكه فشارروغن يا گاز از حد تعريف شده بيشتر شود اين رله باعث تخليه اضافه فشار مي شود.


رله های توانی

این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری میکنندیا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کند.


رله کمبود ولتاژ

این رله هنگامی عمل می کند که ولتاژاز مقدار نامی پایین تر بیاید.معمولا آن را روی 80% مقدار نامی تنظیم می کنند.


سكسيونرسر خط

جهت باز كردن خط ازپست در صورتي كه جريان از روي خط برداشته شده باشد و بريكر در ايستگاه مربوطه قطع باشد.


سکسیونر

کلید قدرتی است که برای قطع و وصل ولتاژبه کار می رود این کلید نمی تواند جریان برق را در زیر بار قطع کند.


سکسیونر ارت

به منظورایمنی افرادی که روی خط انتقال و تجهیزات پست کار می کنند و همچنین تخلیه بارهایباقی مانده روی خطوط در ابتدای خطوط وپست های فشار قوی از سکسیونر ارت استفاده میشود.


سکسیونر بای پاس

سکسیونری است كه برای ارتباط بین دو باس بار از آناستفاده می کنند.
سیستم خنک کنندگی ترانس جهت کاهش درجه حرارت ترانس ها وافزایش بازدهی و راندمان ترانسها از سیستم خنک کنندگی مختلفی بسته به قدرت و نوع ترانسها به کارگرفته می شود


سیلیکاژل

جهت جلو گيري از نفوظ رطوبت به ترانس ها از سنگ سیلیکاژل استفاده می شود در حالت عادی رنگ آن آبی می باشد و در صورت تغییررنگ آن باید تعویض گردد.


شین یا باس بار

تمام سیم ها و کابل های یک نیروگاهیا ایستگاه که ولتاژ مساوی دارند با یک شمش یا باسبار در هر فاز به هم متصل می شوندو سپس با تبدیل ولتاژ توسط ترانسفورماتور به ولتاژ دیگر تبدیل و به باسبارهای دیگرمنتقل می شود.


صفحات هم پتانسيل

شبكه هاي آهني هستند كه زير پاي اپراتورها دربعضي نقاط مانند زير سكسيونرها و بريكرها براي از بين بردن ولتاژ تماس مورد استفاده قرار مي گيرد.


صفحه آلارم

صفحه ای است که دارای چراغهایی در هر خانه است که در آن عملکر رله ها و تجهیزات حفاظتی نشان داده می شود و به محض عمل کردن رله چراغ مربوط به آن رله در صفحه آلارم روشن می شود.


ضريب قدرت

ضريب قدرت يا كسينوس في ،كسينوس زاويه بين بردار توان اكتيو و توان ظاهري مي باشد.


فاز متر

وسیله ای است که دارای لامپ مخصوص می باشد و با تماس با خطوط انتقال با روشن یا خاموش شدناین لامپ می توان به برقدار یا بی برق بودن خط پی برد.


فالت رکوردر

دستگاهی است که برای ثپت کردن خطاهای به وجود آمده ازآن استفاده می شود.اين دستگاه خطا هارا به صورت نموداري ثبت مي كند.


فایر باکس

شامل یک جعبه می باشد جهت اتفاحريق که در داخل آن یک قرقره بزرگ و یک سر لوله با تعداد معینی لوله نواری دراندازه 20 متری وجود دارد این جعبه به صورت عمودی یا افقی نصب می شود . و بهترین فاصله برای نصب ان در داخل از کف تقریبا 70 سانتی متر است.


فرم اجازهکار

مسئول ايستگاه با روئيت فرم درخواست انجام كار كه به تاييد گروه تعميرات،بهره برداري،ديسپاچينگ رسيده باشد فرم اجازه كار صادر مي نمايد و مشخص كننده محلهاي قطع تجهيزات همراه با حصار كشي و قفل تجهيزات خاموش شده تحويل گروه تعميرات مي نمايد.


فرم درخواست انجام کار

اين فرم داراي سه قسمت 1-درخواست گروه تعميرات 2-تاييد بهره برداري3-تاييد ديسپاچينگ مي باشد كه در تاريخ مشخص شده و مدت زمانانجام كار و مشخص شدن تجهيزاتي كه قطع شوند مي باشد و توسط گروه تعميرات به ايستگاه آورده مي شود.


فرکاس متر

برای اندازه گیری فرکانس شبکه از فرکانس متر استفاده می شود. این دستگاه به صورت موازی در مدار نصب می شود واحد فرکانس هرتز می باشد.


فرکانس

تعداد سیکل های صورت گرفته را در مدت زمان یک ثانیه فرکانس گویند. واحد فرکانس هرتز می باشد


فن

وسیله ای است که با انرژِی الکتریکی هوا را به سمت ترانس می دمد تا ترانس خنک شود.


فن ترانس

وسیله ای است که جهت خنک کردن سیم پیچ ترانس ازآن استفاده می شود و به دو صورت اتوماتیک و دستی در مدارقرار می گیرد.


قدرت نامی ترانس

قدرت اسمی ترانس مساوی حاصل ضرب جریان ثانویه اسمی و ولتاژ ثانویه اسمي می باشد. مقادیر استاندارد قدرت اسمي عبارتند از 2.5-5-10-15-30


كارت حفاظت دستگاه

كارتي كه براي حفظ دستگاه از آسيب بيشتروپايداري شبكه برق و جلوگيري از صدمات جنبي مورد استفاده قرار مي گيرد.كاربرد آن درزماني است كه مسئول ايستگاه وضعيت نا مطلوبي را مشاهده كند،براي جلوگيري از صدمات بيشتر اين كارت صادر مي شود و بر روي كليد قطع و وصل تجهيز قرار مي گيرد.


كارت حفاظت شخصي

كارتي كه براي صدور آن عمليات بي برق شدن و جداسازي صورت ميگيرد،درنتيجه اين عمليات محيط كار ايمن مي شود.مورد كاربرد آن زماني است كه گروههايتعميراتي تصميم به تعمير بخشي از سيستم را مي گيرندبا تكميل كارت با هماهنگي امورهاي ذيزبط بدون انرژي برق گرديده و با حصاركشي تحويل گروه متقاضي مي گردد.


گراند سیار

در مواقعی مانند کار گروه تعمیرات بر روی خطوط بعد از بیبرق کردن خط ها
،جهت اطمینان از بی برق بودن خط و تخلیه بار های الکتریکی احتمالی به زمین از گراند سیار استفاده می کنند.


گروه برداری

اتصالات مختلف برای ترانس وجود دارد که به 4 گروه عمده تقسیم می شود ، که طرف فشار قوی ترانس باحرف بزرگ ،طرف فشار ضعيف با حرف كوچك و عدد نشان داده شده كه در عدد 30 ضرب مي شودو حاصل ضرب بدست آمده نشان دهنده زاويه اختلاف فاز بين ولتاژهاي طرف اوليه و ثانويه ترانس مي باشد.


گیج روغن

برای نشان دادن سطح روغن ترانس از این دستگاه که برروی ترانس نصب است استفاده می شود.


لاین تراپ

این دستگاه سیم پیچ قطوری استکه با یک خازن موازی شده است و در داخل سیم پیچ استوانه شکل قرار دارد و با آن موازی است و چون خازن با سیم پیچ موازی می باشد فقط در یک فرکانس خاص بنام فرکانس تشدید جریان مینیمم می شود.اگر مقدار سلف و خازن را طوری انتخاب کنیم که فرکانس تشدید روی فرکانس کاربر بیفتد، آنوقت سیگنال های مخابراتی چون جریان خیلی کم می شود نمی تواند وارد پست شودولی برق فشار قوی (50 هرتز) چون جریانش خیلی بالا است واردپست می شود.


مقره

برای اتصال هادی های خطوط انتقال به دکل های که دارای ولتاژزیادی نسبت به بدنه دکل و نسبت به یکدیگر می باشند از وسایل مجزا کننده استفاده میشود.که این وسایل عمدتا به صورت مقره استفاده می شود.


میتر

دستگاهی است که برای اندازه گیری ولتاژ،جریان،بار اکتیو،راکتیو ،فرکانس و….استفاده می شود.


نسبت تبديل

كميت الكتريكي كه براي تبديل ولتاژ يا جريان به مقادير كمتريا بيشتر مورد نظر مورد استفاده قرار مي گيرد.


نمراتور برقگیر

سنجش تعدادعملکرد برق گیر را نشان می دهد که به منظور تخمین باقی مانده عمر برقگیر و تعیین محل عبور خط از نظر تعداد دفعات رعد و برق و اضافه ولتاژها از آن استفاده میشود.


هرتز

واحد اندازه گیری فرکانس هرتز می باشد


وات

واحد اندازه گیری توان اکتیو می باشد.


وات متر

برای اندازه گیری توان حقیقی یا اکتیو از واتمتر استفاده می شود.وات متر یک سیم پیچ جریان که به طور سری در مدار قرار می گیرد و در یک سیم پیچ ولتاژ که به صورت موازی در مدار قرار می گیرد، می باشد.


ولت

واحد اندازه گیری ولتاژ می باشد


ولت متر

برای اندازه گیری ولتاژ ، باید ولت متر را به صورت موازی با آن قرار داده، در صورتی که بخواهیم ولتاژ شبکه را در تابلو اندازه گیری کنیم بایستی دو سر ولت متر را در شبکه فشارضعیف به شین های مورد نظر و در مورد شبکه های فشار قوی از طریق ثانویه ترانس ولتاژها به ولت متر اتصال دارد.


ولتاژ یا جریان نامی

حداكثر ولتاژ يا جرياني است كه در حالت كار نرمال سيستم به شبكه اعمال شده و تجهيزات مي توانند به طور دائم آن را تحمل نمايند.


کابل

هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور داده و توسط مداری از محیط اطراف خود عایق شده باشد بطوریکه ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفرو سطح سیم یا هادی نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد کابل نامیده می شود.


کارت احتیاط

كارتي است كه براي صدور آن عمليات بي برقشدن وجداسازي صورت نمي گيرد، در نتيجه هيچ حفاظتي را تضمين نمي كند. كاربرد آن درشرايطي است كه گروههاي يي در كنار خطوط گرم مي خواهند مشغول به كار شوند اين كارت توسط متقاضي از ايستگاه درخواست مي شود و مفهوم آن اينست كه اگر حين كار گروه درطول خط،كليد خط در ايستگاه قطع شد كليد خط در ايستگاه بدون هماهنگي با متقاضي صدوركارت نبايد وصل گردد.


کارت فرم ضمانتنامه

كارتي كه براي صدور آن عمليات بي برق شدن و جداسازي صورت مي گيرد،درنتيجه اين عمليات محيط كار ايمن و تضمين ميشود.كاربرد اين كارت زماني است كه گروه هاي تعميراتي تصميم به تعميربخشي از سيستم رامي گيرند. بعد از تكميل كارت اين بخش با هماهنگي امورهاي ذيربط و بدون انرژي نمودن قسمت هاي الكتريكي و غير فعال نمودن قسمت هاي مكانيكي و با حصار كشي و قفل به تجهيزات تحويل گروه متقاضي مي شود.


کسینوس فی متر

در نیروگاه ها و کارخانجات بزرگ باید ضریب قدرت مدار تحت کنترل باشد که برای اندازه گیری آن از کسینوس فی متراستفاده می شود. این دستگاه دارای دو سیم پیچ متحرک و یک سیم پیچ ثابت می باشد.سیمپیچ ثابت سر راه جریان و سیم پیچ های متحرک به صورت موازی در مدار قرار می گیرند.


کمپرسور

برای فشرده شدن هوا و ذخیره شدن در یک تانک مورد استفاده قرارمیگیرد تا با صدور فرمان به میله متحرک کلید منتقل شود و باعث قطع و وصل کلید های نوع خلا شود.


کنتاکتور

کلید های الکترو مغناطیسی هستند که مهمترین جزءمدارهای فرمان می باشند که تشکیل شده از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت از هسته آنمتحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت جدا نگه داشته می شود و یک سری کنتاکت عایق شده از یکدیگر به آن متصل می باشند و با آن حرکت می کنند.


کنتور

برای اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو از کنتورها استفاده می شود. اتصال کنتورها در شبکه فشارضعیف به صورت مستقیم و در شبکه های ولتاژ بالا از طریق ترانس های ولتاژ وجریان انجام می گیرد.


کنورتور

این دستگاه ولتاژمتناوب را به مستقیم تیدیل میکند.مورد استفاده آن برای یکسو سازها و شارژر می باشد.


کوپلینگ

کلید قدرتی است که برای ارتباط دو باس سکشن از آن استفاده می شود.


TCS رله

رله نظارتكننده برعملكرد قطع و وصل بوبين مي باشد.


نقشه تك خطي

نقشه تك خطي نقشه تك خطي تجهيزات كل ايستگاه مي باشد.كه شماره ديسپاچينگي آن با موقعيت نصب آن در نقشه مشخص شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *