خطوط در شبکه توزیع معمولا به صورت شعاعی می باشند و در صورت حلقوی بودن این حلقه معمولا باز می باشد. بهترین نوع رله برای حفظت این شبکه ها رله های جریان زیاد می باشند ، که این رله ها بر سه نوع جریان ثابت ، زمان ثابت و رله جریان زیاد با منحنی مشخصه معکوس (هماهنگی توسط زمان – جریان ) می باشند.

رله های زمان ثابت از جهتی که عملکرد رله مستقل از جریان خطا می باشد ، شدیدترین خطاها که در نزدیکی منبع قدرت باشد را در طولانی ترین زمان قطع می کند که این امر بزرگترین عیب این رله می باشد.

عیب رله های جریان ثابت نیز در این است که این رله ها انتهای محدوده حفاظت شده را از ابتدای قسمت بعد تشخیص نمی دهند که این امر ممکن است سبب عملکرد کاذب رله شود.

در رله های جریان زیاد با منحنی مشخصه معکوس این دو عیب برطرف شده و هر چه جریان خطا بیشتر باشد ، زمان قطع رله نیز سریعتر می باشد و از طرفی رله ها قابلیت پشتیبانی از هم را با تنظیمات کاربر دارند. رله MICOM P122 یک رله جریانی با منحنی مشخصه کاهشی می باشد که در این تحقیق سعی شده است  OPERATION آن مورد بررسی قرار گیرد.

رله هاي Micom

رله هاي Micom يكي از رايجترين رله هايي هستند كه  مورد استفاده قرار مي گيرند. از اين رله ها براي حفاظت ، كنترل و مانيتورينگ تجهيزات و تأسيسات صنعتي و ايستگاهها و شبكه هاي توزيع برق مورد استفاده قرار مي گيرند . همچنين اين  رله ها به عنوان حفاظت پشتيبان در شبكه هاي انتقال HV و EHV قابل استفاده هستند . رنج حفاظت اين رله بستگي به رنجهاي MIDOS و K و MODN دارد . هر رله داراي يك كد مشخص است ( lorge number ) كه توسط آن كنترل و پردازش اطلاعات امكان پذير خواهد بود. توسط اين كد بطور كامل حفاظت ، كنترل ، پردازش اطلاعات ، ثبت Fault ها ، Levent و اختلالات امكان پذير خواهد بود .

رله هاي Micom يك LCD دارند كه بصورتalphanumerical است و اعداد و حروف را نشان مي دهد . همچنين هفت keypad براي دسترس به كليه پارامترهاي اندازه گيري و آلازم ها در جلوي رله تعبيه شده است . 8 عدد LED  هم در نظر گرفته شده است تا وضعيت هاي مختلف رله را بصورت اپيكال نمايش دهد . مهمتر از همه اينكه يك پورت ارتباطي بين رله و كامپيوتر وجود دارد كه با ايجاد اين اتصال  مي توان مقادير و Setting هاي رله را مشاهده نمود يا تغيير داد (RS232-RS485) .

انعطاف پذيري اين رله به حدي است كه نياز به تعميرات و عيب يابي را به حداقل مقدار ممكن مي رساند . يعني اينكه هر نوع خطا و اشكالي توسط اين رله ها به خوبي تشخيص داده مي شود و در سيستم با ميتورينگ ثبت مي شود.

رله هاي حفاظتي اگرچه از لحاظ ساختاري قوي هستند ولي نياز به واقعيتهاي ويژه اي قبل از نصب بر روي تأسيسات دارند . اين رله ها از اجزايي تشكيل شده اند كه به تخليه الكتريسيته ساكن حساس هستند مدارات الكترونيكي توسط يك Case فلزي پوشيده شده اند . در هنگام كار بر روي اينگونه تجهيزات بايد دقت زيادي شود تا تماس مستقيم بين دست و مدارات و اجزاء الكترونيكي برقرار نشود چون احتمال تخليه الكتريسيته ساكن بسيار زياد است .

هنگامي كه قسمت داخلي رله از درون Case بيرون كشيده مي شود . cmodule  در محلي قرار گيرد كه از لحاظ الكتريكي antistatic باشد . تا هنگامي كه بردهاي الكترونيكي نيمه هادي هاي مناسب (complementary metal oxide semiconductor ) (CMOS ) زمين نشده باشند نمي توان آنها را لمس كرد ، چون الكتريسيته ساكن براحتي بر روي آنها اثر نامطلوب خواهد گذاشت .

 نمای کلی

پنل جلويي رله از سه قسمت مجزاء تشكيل شده است :

* صفحه نمايش LCD و كليدهاي مخصوص

* چراغهاي LED

* دو ناحيه FLAP پاييني و بالايي

 توصيف صفحه نمايش LCD و صفحه كليد

قسمت جلوي رله MICOM P122 يك LCD وجود دارد كه داده هايي از قبيل تنظيمات رله ، مقدارهاي اندازه گيري شده و آلارمها را مي توان بر روي آن مشاهده كرد.

اين مقادير و داده ها از طريق منو هاي سيستم قابل دستيابي هستند.

صفحه نمايش LCD دو لاين هر كدام با ظرفيت 16 كاراكتر دارد . روشنايي پشت LCD هنگامي كه هر كليدي فشار داده شود ، فعال مي گردد و به مدت 5 دقيقه بعد از فشار آخرين كليد روشن مي ماند . اين موضوع به اپراتور اجزه مي دهد كه در شرايط روشنايي LCD اطلاعات آن را بخواند.

صفحه كليد ( KEYPADE )

صفحه كليد روي رله MICOM P122 شامل هفت كليد است كه در دو گروه تقسيم مي شوند :

* دو كليد كه بلافاصله زير صفحه نمايش قرار دارند

* پنج كليد اصلي كه در وسط نماي جلويي رله قرار گرفته اند

  كليدهاي مختص آلارم

دو كليد مختص خواندن و ريست كردن آلارهها هستند بر همين اساس به منظور مشاهده پشت سر هم آلارمها ، كليد را مرتبا  فشار دهيد آلارمها به شكل معكوس نسبت به زمان وقوع نشان داده مي شوند يعني فالتهاي جديد در اول و فالتهاي قديمي تر نسبت به زمان فالت اول  بعد از آن به صورت پي در پي نمايش داده مي شوند.

 برنامه ريزي رله با استفاده از KEYPAD

پنج كليد كه در قسمت وسط و جلوي پنل رله MICOM P122 قرار گرفته اند به منظور برنامه ريزي و SET رله مي باشند.

كليدهاي امكان حركت در جهت هاي بالا ، پايين ، راست و چپ را در قمستهاي مختلف منو را فراهم مي كنند.

كليد اینتر یا تایید  يك انتخاب و يا يك مقدار را به منظور اصلاح تنظيمات قبلي تائيد مي كند.

 چراغهاي LED

برچسب LED هاي روي جلوي پنل رله MICOM P122 بنا بر قرارداد به صورت انگليسي مي باشند.

چهار LED بالايي وضعيت رله را از قبيل وضعيت تريپ ، آلارم ، خرابي تجهيز و وضعيت تغذيه جانبي ( كمكي ) را نشان مي دهند.

چهار LED  پاييني به طور دلخواه مطابق آستانه هاي مختلف عملكرد و حالات لاجيك ورودي ها قابل برنامه ريزي مي باشند.

اين هشت LED در سمت چپ نماي جلويي رله قرار گرفته اند و با شماره 1 تا 8 از بالا به پايين شماره گذاري شده اند.

     تريپ : LABLE                          قرمز : رنگ                                   LED1

LED1 زماني رو شن مي شود كه يك فرمان تريپ به وسيله رله به منظور قطع بريكر و يا كنتاكتور صادر شود . اين LED مجددا اين  فرمان را به لاجيك تريپ خروجي مي فرستد.

اين LED در وضعيت نرمال خاموش است اما به محض اينكه فرمان فوق صادر شود ، روشن مي شود و هنگامي كه آلارم acknowledge شود ، خاموش مي گردد.

          آلارم : LABLE                 نارنجي : رنگ                                    2LED

LED2 نشان مي دهد كه آلارمها به وسيله رله MICOM P122 ثبت شده اند. آلارها شامل عبور از آستانه ها ( آني ) و يا فرمان تريپ ( تاخير زماني ) هستند. به محض ثبت شدن آلارم توسط رله اين LED همواره چشمك مي زند و تا هنگامي كه همه آلارمها ذخيره شده توسط اپراتور خوانده نشود اين LED در وضعيت روشن باقي مي ماند. هنگامي كه همه آلارمها acknowledge شدند ، LED خاموش مي شود.

 حالت اخطار : LABLE                   نارنجي : رنگ                                   3LED

اين LED مخصوص آلارمهاي داخلي رله MICOM P122 مي باشد. هنگامي كه يك آلارم داخلي بدون حالت بحراني به طور مثال يك فالت ارتباطي به وجود آيد ،  اين LED پيوسته چشمك مي زند و ولي  هنگامي كه فالت از نوع بحراني باشد اين LED به طور پيوسته روشن مي ماند.

خاموش شدن اين LED فقط زماني صورت مي گيرد كه عامل تحريك كننده آن برطرف شود ( تعمير ماژول و يا برطرف شدن فالت).

   كاركرد صحيح : LABLE                  سبز : رنگ                                   4LED

چراغ LED4 مخصوص نشان دادن وضعيت كاركرد نرمال تغذيه جانبي است.

  AUX1 TO 4 : LABLE                  قرمز : رنگ                   TO 8 5 LED

اين LED  ها مي توانند توسط كاربر بر اساس اطلاعات آستانه ها ( آني و يا تاخير زماني ) و چگونگي لاجيك ورودي رل MICOM P122 برنامه ريزي شوند . كاربر اطلاعاتي را كه مي خواهد با هر LED   در صورت بروز ببيند را از روي منو انتخاب مي كند ( لاجيك OR ). هر LED تا هنگامي كه اطلاعات مرتبط صحيح است روشن مي ماند ، خاموش شدن آن منوط به acknowledge آلارم تعيين شده براي LED مي باشد.

 های بالایی و پایینی

در زیر FLAP بالایی یک برچسب شناسایی رله بر طبق مدل و شماره سریال آن می باشد. این اطلاعات این تجهیز را نحصر به فرد و متمایز می کنند.

اطلاعات دیگری همچون ولتاژ تغذیه کمکی و مقدار جریان نامی زمین را نیز در این قسمت می توان مشاهده کرد.

زیر FLAG پایینی ، یک پورت RS232 که با توجه به مدل رله MICOM استفاده های مختلف دارد ، قرار داده شده است.  برای رله MICOM P122 این پورت می تواند در یکی از دو مورد زیر استفاده شود :

* برای دانلود یک کاربرد جدید نرم افزار در حافظه رله

* برای اتصال LAPTOP مطابق با نرم افزار ALSTOM SETTING             ( MICOM S1 )

 باطری :

باطری رله MICOM P122 از دو عملکرد زیر پیروی می کند :

*برق موقت رله به منظور دستیابی کاربر برای دیدن یا اصلاح اطلاعات در هنگامی که تغذیه برق جانبی FAIL کرده باشد ( قطع شده باشد ) . باطری استفاده شده از نوع 6LR61 ( 9 ولت ) می باشد که می تواند بیشتر از سه ساعت برق مورد نیاز رله را در حالت بی برقی تغذیه جانبی تامین کند. هنگامی که باطری افت کند تغذیه باطری می تواند از یک منبع تغذیه DC خارجی تامین شود این ولتاژ DC باید بین 12VDC تا 24VDC باشد.

* واسطه RS232 بین رله MICOM و کامپیوتر با نرم افزار MICOM S1

2 منوها:

منوی های رله MICOM P122 به دو شکل منوی اصلی و فرعی می باشند. محتوای این منو بسته به نوع رله MICOM متفاوت می باشند.

براساس قراداد ، مقدار جریان ( زمین یا فاز انتخابی ) به طور دائم نمایش داده    می شود . انتخاب این نمایش قراردادی با استفاده از CONFIGURATION/DISPLAY MENU امکان پذیر است.

 دستیابی کامل به قسمتهای مختلف منو با استفاده از کلیدهای  امکان پذیر می باشد.  آرایش عمومی منوها MICOM P122 در شکل صفحه بعد  نشان داده شده است .

در رله MICOM P122 خواندن پارامترها و مقادیر اندازه گیری شده بدون وارد کردن رمز امکان پذیر است ( اصطلاحا تغییر پارامترها نیازمند وارد کردن رمز می باشند ).

اگر در وارد کردن پارامترها ERROR ایجاد شد ، برای کنسل کردن دکمه  را فشار دهید. باستثنای خواندن و کنسل کردن ، کلیدهای    و  غیرفعال هستند.

نکته : علامت P نشان دهنده نیاز به ورود رمز است و تا وقتی که رمز وارد نشود بر روی صفحه نمایش باق می ماند ، اگر در مدت 5 دقیقه در این وضعیت هیچ کلیدی فشار داده نشود حالت ورود رمز از روی صفحه پاک می شود و صفحه نمایش به منوی قبلی خود باز می گردد.

رمز

حفاظت با استفاده از رمز ورودی برای قسمتهای مهم بخصوص تنظیمات رله مانند انتخاب آستانه های مختلف عملکرد ، تاخیرات زمانی عملکرد و پارامترهای مختلف و اختصاص ورودی و خروجی های رله امری لازم می باشد.

رمز شامل 4 پارامتر حرف بزرگ انگلیسی می باشد. رمز تعیین شده در کارخانه AAAA می باشد. کاربر می تواند به دلخواه ترکیبی از پارانترهای مورد نظر خود را به عنوان رمز برای رله تعریف کند.

در صورتیکه رمز فراموش شود دستیابی به پارامترهای ذخیره شده رله به منظور اصلاح آنها امکان پذیر نمی باشد. در این حالت باید با تماس با کارخانه تولید کننده و یا نماینده آن با مشخص کردن شماره سریال رله به رمز STAND BY آن دستیابی پیدا کرد.

در حالت برنامه ریزی کردن حرف P در پایین سمت راست صفحه نمایش در هر ستون منو نشان داده می شود ، حرف P  در طول زمان مشخص شده فعال می ماند(به مدت 5  دقیقه اگر هیچ  کلیدی فشرده نشود ).

وارد کردن رمز در مورد اصلاح پارامترها برای هر یک از منوهای اصلی یا فرعی مورد نیاز می باشد. کاربر 4 پارامتر و یا حروف  رمز را وارد کرده و در آخر با کلید  تائید می کند.

برای عوض کردن رمز فعلی رله ، به قسمت OP و منوی PARAMETERS بروید و سپس منوی فرعی PASSWORD را انتخاب کنید. رمز قدیمی را وارد کرده و سپس کلید را فشار دهید و پارامترها ویا حروف رمز جدید را وارد کنید و در مرحله آخر رمز جدید را با دکمه   تائید کنید.

پیغام رمز جدید OK که مخصوص تغییر رمز است نمایان می شود.

 آلارمهای صفحه نمایش

آلارمها به محض اینکه یک فالت رخ دهد و توسط رله مشخص شود مستقیما بر روی صفحه نمایش ظاهر می شوند

عبور از آستانه های عملکرد ( آنی و یا با تاخیر زمانی ) یک آلارم شبکه الکتریکی را ایجاد می کند. برای هر آلارم ، مقدار آستانه فالت و آستانه فازها ( A,B,C ) نیز نشان داده می شود.

اگر آلارمها زیاد باشند همه آنها از آخر به اول ذخیره می شوند . هر کدام از آلارمها شماره گذاری شده و همه آلارمها بر روی رله قابل دیدن می باشند.

کاربر بدون وارد کردن رمز می تواند با استفاده از کلید ، همه پیغام آلارمها را بخواند و همچنین بدون وارد کردن رمز می تواند آلارم ها را acknowledge کند که این کار را میتواند به دو صورت انجام دهد :

* پیغام آلارم را یکی پس از دیگری و بطور جداگانه بعد از دیدن با کلید  ، acknowledge کند.

* تمام پیغام آلارها را تا آخر ببیند و در آخر یک acknowledge کلی را با استفاده از کلید انجام دهد.

چراغ LED  مربوط به آلارم مستقیما با وضعیت آلارمهای ذخیره شده مرتبط است :

*اگر یک یا تعدادی پیغام آلارم خوانده نشده باشند و یا acknowledge نشده باشند چراغ LED آلارم چشمک زن می شود.

* اگر همه پیغامها خوانده شده باشند اما acknowledge نشده باشند چراغ LED همواره روشن باقی خواهد ماند.

* اگر تمام پیغامها خوانده و acknowledge شوند چراغ LED آلارم خاموش می شود.

آلارهای مختلف سیستم الکتریکی جهت رله MICOM P122 در زیر آورده شده است :

تعدادی از فالت های نرم افزار و سخت افزلر رله MICOM P122 آلارم  HARD/SOFTWARE ALARM را تولید می کنند. اگر فالتها زیاد باشند ابتدا آلارمهای اخیر و سپس آلارمهای قبلی نمایش داده می شوند. هر پیغام شماره گذاری شده است و همه پیغامها به صورت زیر هم نشان داده می شوند . کاربر می تواند بدون وارد کردن رمز ، با استفاده از کلید  آلارم ها را بخواند. با رفع مورد خطا ، acknowledge کردن آلارم امکان پذیر می باشد.

چراغ LED WARNHNG به وضعیت ذخیره آلارمها در حافظه رله وصل شده است :

* اگر فالت اصلی باشد ( رله نتواند فانکشنهای حفاظت را اجراء کند ) ، چراغ LED فوق الذکر به صورت یکنواخت روشن می ماند.

* اگر فالت فرعی باشد ( بر اثر حفاظت و فانکشن اتوماتیک e.g.communication failure نباشد ) چراغLED فوق الذکر به صورت چشمک زن می شود.

پیغامهای آلارم احتمالی سخت افزار و نرم افزار برای رله MICOM P122 عبارتند از :

By saeed