راهنمای مهندسی سیپروتک 5 و دیگزی 5

این دستور کار جهت آشنایی و شروع کار مهندسی با نرم افزار دیگزی 5 digsi تهیه شده است. در این کاتالوگ اطلاعات کامل درباره دیگزی 5 و تشریح قدم های اساسی برای مهندسین آورده شده است.

Engineering-Guide digsi5 siprotec 5

مراحل انتخاب رله مناسب سیپروتک 5 برای پروژه

در این ویدیو مراحل انتخاب رله سیپروتک 5 SIPROTEC متناسب با ملزمات پروژه تشریح گردیده است. برای مثال، ملزمات حفاظت یک فیدر به همراه انتخاب رله متناسب آوره شده است.

نحوه اضافه کردن ماژول ورودی/خروجی به رله SIPROTEC 5

در این ویدیو نحوه اضافه کردن ماژول ورودی و خروجی آنالوگ و دیجیتال به رله SIPROTEC 5 7SJ87 که یک رله حفاظت خط می باشد آموزش داده شده است. نحوه کار برای رله های دیگر نیز مشابه می باشد. از این ماژول اضافه شده می توان جهت حفاظت و یا کنترل قسمت های دیگر استفاده نمود.

نحوه اضافه کردن تابع حفاظتی به رله SIPROTEC 5

در این ویدیو نحوه اضافه کردن تابع حفاظتی Circuit Breaker Failure به رله SIPROTEC 5 آموزش داده شده است. در ابتدا رله سیپروتک 5 این تابع را ندارد، که مراحل اضافه کردن این تابع حفاظتی به رله توضیح داده شده است.

نحوه اضافه کردن ماژول ارتباطات به رله SIPROTEC 5

در این ویدیو نحوه اضافه کردن ماژول Communication به رله SIPROTEC5 زیمنس آموزش داده شده است. مراحل نصب و به روز رسانی این ماژول بر روی رله 7SJ87 SIPROTEC در این ویدیو تشریح شده است که مراحل کار برای مابقی رله ها و ماژول های ارتباطی نیز به همین گونه می باشد.

By saeed