رله SEL-T400L

سریعترین رله حال حاظر برای حفاظت خطوط انتقال SEL-T400L این رله بر اساس زمان و امواج انتشاری نتیجه خطا عمل …

COMPANO 100

COMPANO 100 دستگاه ساخت شرکت آمیکرون جهت تزریق مقادیر اولیه، ثانویه و تست توابع حفاظتی می باشد. وزن دستگاه 10 …