0098-9397911723


Category Archives: No category

دوره آموزشی حفاظت اضافه جریان

حفاظت اضافه جریان اولین سیستم حفاظتی است که ایجاد شد. این حفاظت مقرون به صرفه و کاربرد بسیار زیادی جهت حفاظت تجهیزات در صنعت و شبکه های الکتریکی دارد. این دوره آموزشی حفاظت اضافه جریان را از پایه تا پیشترفته تشریح می کند. این فایل توسط شرکت مهندسی CED تهیه و تدوین شده است و قیمت […]

Read More

دانلود

اموزش نرم افزار دیگزی با دوبله فارسی (DIGSI4) تست تابع فالت لوکیشن فایل آموزش حفاظت دیستانس – قسمت اول –  قسمت دوم – قسمت سوم آموزش دیگزی قسمت دوم : پیاده سازی و تست یک تابع ساده در نرم افزار دیگزی و رله زیمنس معرفی AMU و استاندارد IEC61850 دوره تخصصی رله و حفاظت – […]

Read More