IEDScout نرم افزار تست استاندارد IEC 61850  می باشد. با استفاده از این نرم افزار به راحتی میتوانید پیفام های GOOSE  در شبکه را مانیتور و Subscribe  نمایید. این نرم افزار قابلیت تست IEC61850 Ed 2  را نیز دارد که جهت تست IED  های مختلف استفاده می شود.

By saeed