برچسب: فيوز ها

فيوز ها

فيوز ها قديمي ترين وسيله هاي حفاظتي مي باشند كه از ابتداي عمر شبكه هاي برق تا كنون مورد استفاده قرار گرفته اند. اين ماندگاري مي تواند به سادگي قابل…