0098-9397911723


Tag Archives: لایسنس نرم افزار دیگزی

لایسنس نرم افزار دیگزی – DIGSI 5 License

نرم افزار دیگزی 5 (DIGSI 5)، نرم افزاری است که جهت کانفیگ کردن تجهیزات سیپروتک 5 استفاده می شود. نرم افزار دیگزی 5 دارای ورژن های مختفی می باشد. در این پست اخرین ورژن آبان ماه 1397 که دیگزی 5 ورژن 7.8 (DIGSI 5 V7.80) می باشد قرار داده شده است. جهت فعال سازی دیگزی […]

Read More