0098-9397911723


Tag Archives: DIGSI 5 License

لایسنس نرم افزار دیگزی 5 – DIGSI 5 License

نرم افزار دیگزی ۵ جهت پیکربندی رله های سیپروتک ۵ ( SIPROTEC5) بکار گرفته می شود. این نرم افزار دارای لایسنس های مختلف می باشد، لایسنس پریمیم کامل ترین لایسنس نرم افزار دیگزی می باشد.  این لایسنس بدون محدویت زمانی و توابع نرم افزار دیگزی 5 را فعال می کند. تعداد محدودی لایسنس پریمیم تک کاربره دیگزی 5 موجود می […]

Read More

لایسنس نرم افزار دیگزی – DIGSI 5 License

نرم افزار دیگزی 5 (DIGSI 5)، نرم افزاری است که جهت کانفیگ کردن تجهیزات سیپروتک 5 استفاده می شود. نرم افزار دیگزی 5 دارای ورژن های مختفی می باشد. در این پست اخرین ورژن آبان ماه 1397 که دیگزی 5 ورژن 7.8 (DIGSI 5 V7.80) می باشد قرار داده شده است. جهت فعال سازی دیگزی […]

Read More